En smidig start – välkomstprocessen för ny personal

Om vi känner oss trygga, så presterar vi bättre! Trivsel skapar goda relationer och framgång. Se till att er nya kollega känner sig inkluderad och välkommen redan innan första arbetsdagen.

Introduktion av nyanställda

Se till att företagets introduktion av nyanställda blir så smidig och positiv som möjligt. Redan innan den första arbetsdagen är det möjligt att skapa en koppling till företaget och kollegorna. Introduktionen till företaget och dess kultur kan påbörjas innan första arbetsdagen genom en dedikerad lärplattform. Här ges en överblick över företagets historia, värderingar och övergripande mål. Detta skapar en känsla av sammanhang.

En onboarding checklista för nyanställda är en ovärderlig resurs. Att ha all nödvändig information samlad på ett ställe underlättar den nyanställdas övergång till det nya arbetslivet. Från dokument om företagspolicyer till en individuell introduktionsplan – ja, här på er onboarding checklista finns allt som behövs för att er nya kollega ska känna mig orienterad och förberedd.

Introduktion av nyanställda, där den nyanställda introduceras till läroplattformen är av högsta betydelse. Det ger en känsla av att vara en del av företaget innan den nyanställda börjat på arbetsplatsen.

Onboarding checklista

  • Se till att kontrakt är påskrivet och att den nyanställda finns med i lönesystemet. Se över annan viktig information.

  • Informera ledningen om den nyanställda och skicka välkomstmail till er nya kollega. Var noga med att den nya kollegan finns med i alla kalendrar och annat viktigt.

  • Försäkra dig om att allt som den nyanställda behöver finns tillgängligt. Skapa konton, licenser och annat som kan behövas. Nycklar icke att förglömma!

  • Ge all information angående läroplattformen till er nya kollega. Se även gärna till att den nyanställda får en egen mentor att vända sig till den första perioden. Det är trevligt att skicka en videohälsning från hela teamet!

  • Se till att det finns en individuell introduktionplan för den första tiden. Det skapar en bra onboarding. Välkomstfrukost eller lunch är en fin och trevlig gest som skapar gemenskap.